Returer

Innan retur, kontakta oss först!

Kund står alltid för retur, om inte vi har orsakat skadan (defekt eller fel-paketerat)

Returen skall alltid retuneras med Postnord eller DHL.

 

Garantier

Garantier lämnar vi vid utfört jobb hos TT Motorsport Sweden AB

Garantin gäller 2 år efter utfört arbete

Service skall vara gjord enligt tillverkarens serviceplan under hela garantintiden hos auktoriserad verkstad med originalkomponenter.

Garantin gäller endast Motor och Växellåda, ej slitagedelar såsom tändstift, tändspolar, koppling/svänghjul.

Garantin gäller endast bilar som omfattas av tillverkarens nybilsgaranti, dock max 3 år från tillverkningsdatumet.

 

Garantin gäller ej:

Om bilen har rullat mer än 10.000mil.

Garantin är begränsad till vår utgångsköpare.

Om bilen har vart med i tävlingsinriktade event, stöld eller handhavandefel om inte det visas vara produktfel.

Garantin gäller ej om produkt är felinstallerad på annat håll.

Kostnader för felsökning ersätts ej.


TT Motorsport Sweden AB har all rätt att neka garanti för enskilda fordon.